flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

ПРАВИЛА 


 пропуску осіб до будинку (приміщень) Приморського районного суду м. Одеси  та на  територію суду транспортних засобів

(зі змінами від 22.05.2020 року)

 

  1. 1. Загальні положення

 

1.1. Ці Правила визначають порядок пропуску осіб до будинку суду, та на  територію транспортних засобів з метою забезпечення належних умов роботи суддів та працівників апарату суду, забезпечення їх особистої безпеки, підтримання громадського порядку в суді, забезпечення в суді безпеки учасників судового процесу.

1.2. Пропуск осіб до будинку (приміщень) суду та на територію транспортних засобів   (далі – пропускний режим) здійснюється працівниками Служби судової охорони (далі – Служба).

1.3. Під час здійснення своїх повноважень щодо пропускного режиму в суді  працівники Служби керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, а також цими Правилами.

1.4. На вході до приміщень суду, обладнуються пункти пропуску з турнікетом ( з автоматичною системою контролю та управління доступом), стаціонарним металодетектором арочного типу,  ручними металошукачами, рентгенотелевізійним інтроскопом (у разі необхідності), кабіною (кімнатою) для вибіркового огляду осіб, засобами відеонагляду та зв’язку та інших спеціальних технічних та інших засобів, призначених для виявлення заборонених для пронесення (провезення) речей.

1.5. Службові входи до будинку (приміщень) суду обладнуються пристроями контролю доступу, які є складовими автоматичної системи контролю та управління доступом. 

1.6. Внесення матеріальних цінностей, обладнання, техніки в будинок (приміщення) суду, а також винесення таких цінностей за межі будинку (приміщень) здійснюється відповідно до порядку, встановленого головою суду, керівником апарату суду чи іншою уповноваженою особою. 

1.7. Для речей, які заборонено проносити до будинку (приміщень) суду,  після пунктів пропуску обладнані камери схову.

1.8. Дії по утриманню обладнаного  пункту пропуску та камер схову покладається на  суд.

1.9. Контроль за здійсненням пропускного режиму покладається на командира підрозділу охорони Служби, що здійснюють охорону у суді, а також на керівника апарату суду, які інформують начальника територіального управління Служби про порушення вимог цих Правил працівниками Служби.

1.10. Примірник цих Правил, керівником суду, розміщується в приміщенні суду, перед постом пункту пропуску та охорони, на видному та доступному для відвідувачів місці.

 

  1. 2. Порядок пропуску осіб до будинку (приміщень) суду

2.1. Пропускний режим здійснюється в робочі дні та години згідно з установленим головою розпорядком роботи.

2.2. У неробочі дні та години пропуск осіб до  будинку (приміщень) суду забороняється.

2.3. З метою ідентифікації осіб, які прибули до суду, їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу, у відповідності до вимог Закону України Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус,

2.3.1 З метою ідентифікації осіб, які прибули до суду, їх пропуск здійснюється на підставі відображення електронних документів з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Дія”.

2.4. Безперешкодно, зокрема в неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні, до приміщень, в яких вони працюють, за пред'явленням посвідчення судді або службового посвідчення встановленого зразка пропускаються: голова суду, заступники голови суду, судді, керівник, заступники керівника апарату.

2.4.1. Присяжні пропускаються до будинку (приміщень), в яких вони працюють в робочі дні та години за пред’явленням службового посвідчення.

2.5. Судді у відставці пропускаються до будинку (приміщень) суду, в робочі дні та години за пред’явленням посвідчення судді у відставці.

2.6. Працівники апарату суду, помічники суддів пропускаються до будинку (приміщень), в яких вони працюють в робочі дні та години за пред’явленням службового посвідчення.

У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні працівники апарату суду, помічники суддів пропускаються до відповідних приміщень згідно зі списком, затвердженим головою суду, керівником апарату, довідкою судді  за пред'явленням службового посвідчення.

2.7. До будинку (приміщень) суду із застосуванням спеціальних технічних засобів контролю на безпеку пропускаються:

працівники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, працівники Служби, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків – за пред’явленням службового посвідчення;

особи, які беруть участь у розгляді кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справ, – за списком, складеним працівниками апарату суду, або при пред’явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який посвідчує особу. Якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, працівник Служби через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з’ясовує особу, що прибула, і надалі виконує вказівки головуючого в судовому засіданні;

інші особи, які тимчасово залучаються на період виконання робіт у приміщенні суду (зокрема в неробочій час, вихідні та святкові дні) , - згідно зі списком, затвердженим керівником апарату суду (із зазначенням конкретного періоду часу виконання робіт), після пред’явлення документа, який посвідчує особу та обов’язкового проходження поверхневої перевірки та огляду речей;

особи, що прибули на відкриті судові засідання, – за пред’явленням документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули для участі в засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), – за списками, підписаними головою суду, керівником апарату, після пред’явлення документа, що посвідчує особу.

Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу, працівник Служби інформує про це керівника або заступника керівника апарату суду, який повинен встановити особу та мету візиту відвідувача, а також вирішити питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

2.8. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до приміщень суду здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Державною судовою адміністрацією України, щодо прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

2.9. Журналісти, Працівники засобів масової інформації (далі-ЗМІ) пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу працівника ЗМІ, та обов’язковим проходженням поверхневої перевірки та огляду речей. Застосування ними під час судового засідання аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, встановленому відповідним процесуальним законодавством.

2.9.1. Журналісти, працівники ЗМІ, які проводять репортажі та телерепортажі про загальну роботу суду (проведення інтерв’ю, прямих ефірів і заходів, що проводяться за участю суддів суду, працівників апарату суду)  пропускаються у супроводі працівника суду,  до посадових обов`язків якого входить підтримання зв`язків з журналістами та  працівниками ЗМІ.

2.9.2. Журналісти, працівники ЗМІ, які  проводять репортажі та телерепортажі стосовно слухань у справах та у справах, які викликають підвищений суспільний інтерес пропускаються у супроводі секретаря судового засідання, який за наказом керівника апарату суду закріплений за суддею, в провадженні якого знаходиться відповідна справа.

2.10. До будинку (приміщень) суду, з вогнепальною, газовою зброєю, пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються працівники Служби, працівники правоохоронних органів, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків.

Вогнепальна й холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров’я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщень судів за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника.

2.11. Бригади швидкої медичної допомоги, працівники аварійної, рятувальної, інженерно-технічної служб тощо пропускаються до будинку (приміщень) суду, (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні) за пред’явленням службових посвідчень або документів, що посвідчують особу, у супроводі судового розпорядника суду, а за їх відсутності – працівника Служби.

2.12. У разі аварій ( замінування), виходу з ладу технічних комунікацій працівники Служби пропускають до приміщень суду, працівників відповідних ремонтних служб у супроводі судового розпорядника суду, й негайно повідомляють про це  керівника апарату суду та чергового територіального управління Служби.

2.13. Інформація щодо осіб, які пропускаються до будинку (приміщень) суду,  заноситься працівниками Служби до Журналу відвідувачів (додаток № 1) (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у будинку (приміщенні) суду) (далі – Надзвичайна ситуація) або до відповідної інформаційної підсистеми (у разі наявності).

2.14. Порядок пропуску конвойних нарядів правоохоронних органів та осіб, які перебувають під їх охороною, а також осіб, щодо яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, визначається відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами.

2.15. У робочі дні, після закінчення робочого часу, у будинку (приміщеннях) суду можуть перебувати:

1) судді, помічники суддів, працівники апарату суду;

2) працівники правоохоронних органів, які здійснюють спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, у разі перебування в  будинку (приміщеннях) осіб, яких вони охороняють;

3) конвойні наряди правоохоронних органів та особи, які перебувають під їх охороною;

4) особи, що беруть участь у засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), якщо такі заходи тривають;

5) особи, що беруть участь у судових засіданнях, які на час закінчення робочого дня не завершені, але враховуючи, що пропуск до будівлі суду після закінчення робочого дня забороняється;

6) медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної, аварійної, технічної, ремонтної служб тощо прибули за викликом.

7) у будинку (приміщеннях) суду забороняється перебування не учасників справ.

2.16. У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні у приміщенні визначеного залу суду, у разі проведення невідкладного відкритого судового засідання, право бути присутніми мають будь-які особи, а у разі закритого судового засідання, до цього залу суду пропускаються лише учасники судового засідання, а також конвойні наряди та особи, які перебувають під їх охороною.

2.17. Адвокати пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу адвоката. Під час здійснення пропуску адвокатів забороняється проводити огляд документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності. У ході візуального огляду вмісту валіз, сумок, портфелів тощо в частині можливої наявності в них заборонених для пронесення предметів працівник Служби може застосовувати освітлювальний ліхтарик, не допускаючи при цьому безпосереднього контакту з такими документами".

2.18. Вхід та вихід до будинку (приміщень) суду, особами, що не є їх працівниками, здійснюється лише через центральні входи, обладнані контрольно-пропускними пунктами (окрім працівників екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій).

У разі надзвичайної ситуації (блокування центрального входу, пожежі, вибуху, повені тощо) вихід (евакуація) здійснюється через службові, запасні, аварійні виходи (входи).

 

  1. Порядок пропуску транспортних засобів на територію суду

 

  1.  В’їзд транспортних засобів на територію суду, здійснюється через контрольно-пропускні пункти, обладнані технічними засобами контролю та зв’язку. Інформація щодо транспортних засобів, в’їзду (виїзду) транспортних засобів на територію (з території) суду, заноситься працівниками Служби до журналу в’їзду (виїзду) транспортних засобів (додаток 2) (окрім випадків Надзвичайної ситуації).
  2. На територію суду, пропускаються:

1) транспортні засоби конвойних нарядів правоохоронних органів, Національної гвардії України, якими доставляються обвинувачені (підсудні), засуджені після пред’явлення начальником варти службового посвідчення;

2) транспортні засоби, за допомогою яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, після пред’явлення старшим наряду службового посвідчення та посвідчення старшого наряду особистої охорони встановленого зразка;

3) службові транспортні засоби суду, згідно зі списками, затвердженими головою суду, керівником апарату суду;

4) особисті транспортні засоби суддів, працівників  суду, за списком, затвердженим головою суду, керівником апарату суду;

5) транспортні засоби інших судів, органів, установ підприємств, організацій за дозволом керівника апарату суду після пред’явлення посвідчення судді, документа, що посвідчує особу;

6) транспортні засоби медичних, екстрених, аварійних, технічних та ремонтних служб, які прибули за викликом, у супроводі й під контролем працівників Служби, які здійснюють пропуск осіб до будинку (приміщень) суду,  після пред’явлення відповідного службового посвідчення або документа, що посвідчує особу.

3.3. Вивезення сміття, будівельних відходів тощо з території суду, здійснюються під наглядом працівника (-ів) Служби.

3.4. Забороняється:

в’їзд (виїзд) транспортних засобів на територію (з території) суду під час висадки (посадки) зі спеціального (службового) автомобіля осіб, які доставлені під конвоєм правоохоронних органів чи Національної гвардії України;

вхід (вихід) осіб через пункти пропуску транспортних засобів на території (з території) судів.

 

  1. Обмеження щодо пропуску осіб до будинку (приміщень) суду

 

4.1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується ухвалою головуючого в судовому засіданні, яка доводиться до усіх осіб, які з’явились на судове засідання, відповідним працівником суду.

4.2. Забороняється пропуск до будинку (приміщень) суду, осіб:

1) з явними ознаками алкогольного, наркотичного сп’яніння або психічного розладу;

2) з боєприпасами, вогнепальною, газовою, пневматичною та холодною зброєю, пристроями для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, іншими спеціальними засобами активної оборони, крім осіб, визначених у пункті 2.10 розділу 2 цих Правил;

3) з кухонними, складними, сувенірними, канцелярськими ножами, ножицями, кортиками, шаблями, палицями, бітами та у тому числі іншим спортивним знаряддям тощо;

4) з виробами, пристроями імітаційного характеру, які за своїм зовнішнім виглядом ідентичні зброї та боєприпасам;

5) з наркотичними, хімічними речовинами, легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами, піротехнічними засобами тощо;

6) з тваринами (крім собак поводирів, які супроводжують осіб з вадами зору, осіб варт правоохоронних органів та Національної гвардії України зі службовими собаками);

7) з довгомірними та габаритними предметами, валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (понад 600*400*200 мм), у тому числі рюкзаками;

8) з гучномовцями, динаміками іншими пристроями для гучного відтворення звукової інформації, плакатами та прапорами;

9) іншими засобами, предметами, виробами та пристроями, які можуть бути використанні для нападу і створюють загрозу життю чи здоров’ю суддів, працівників суду, учасників судового процесу, відвідувачів, працівників Служби.

10) з наявними елементами одягу, що закривають обличчя (балаклава, шолом, маски тощо).

11) які в літній період одягнені у пляжні (купальні) костюми, майки, шорти.

4.3. Тимчасово, у разі запровадження Кабінетом Міністрів України карантину, встановлюється наступний порядок пропуску до будинку (приміщень) Приморського районного суду м. Одеси  та на  територію  суду транспортних засобів:

4.3.1. Про прибуття учасників судового засідання до суду та висловлення потреби взяти участь у судовому засіданні працівники Служби судової охорони здійснюють оповіщення секретарів судового засідання по відповідній справі  разом зі службою судових розпорядників.

4.3.2  Учасники судового засідання у день та час призначеного судового засідання очікують в місці пропуску до суду, запрошуються та супроводжуються до відповідного залу судового засідання секретарем судового засідання

4.3.3  Працівникам Служби судової охорони здійснювати фіксування температури тіла відвідувачів суду із застосуванням дистанційного термометра.

4.3.4.  У разі виявлення температури 37,2 та вище обмежити доступ до приміщень, на вимогу відвідувачів проводити повторну перевірку.

4.3.5. У разі виявлення підвищення температури складати акт, що є підставою для відкладення розгляду справи (1 примірник акту надати судді).

4.3.6. Працівникам Служби судової охорони проводити роз’яснювальні бесіди із сторонами та представниками сторін (адвокатами) по справі, щодо обов’язкового застосування рекомендацій Президента України, Кабінету Міністрів, Міністерства охорони здоров’я України щодо застосування засобів індивідуального захисту, зокрема обов’язкового застосування захисних масок.

4.3.7. Виключно на період карантину встановлено особливий режим роботи Приморського районного суду м.Одеси, згідно якого забороняється пропуск до будинку (приміщень) суду, осіб:

1) без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно;

2)   у яких виявлено температуру 37,2;.

3) які не є учасниками судових засідань, крім представників засобів масової інформації;

4)  з ознаками респіраторних захворювань, блідість обличчя, почервоніння очей, кашель.»

  1. Забезпечити розміщення доповнення до Правил на інформаційному стенді Приморського районного суду м. Одеси для загального ознайомлення відвідувачів суду.
  2. Забезпечити розміщення доповнення до Правил на офіційній WEB-сторінці Приморського районного суду м. Одеси (за адресою https://pm.od.court.gov.ua) сайту «Судова влада України» в мережі Інтернет.
  3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

    Керівник апарату суду                                                                                                 І.Я. Німас