flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

Рішення

 

Зборів суддів Приморського районного суду міста Одеси про затвердження  засад  використання  автоматизованої  системи документообігу Д-3 для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в Приморському районному суді міста Одеси

 

18 листопада 2015 року                                                       Місто  Одеса

 

На виконання рішення Ради суддів України №25 від 02.04.2015 року, з метою забезпечення об’єктивного, неупередженого розподілу справ і матеріалів між суддями, додержання принципів черговості та рівномірного навантаження, збори суддів  Приморського районного суду міста Одеси, -

В И Р І Ш И Л И:

 1. Затвердити Засади використання автоматизованої системи документообігу суду  для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в Приморському районному суді міста Одеси.
 2. Засади використання автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в Приморському районному суді міста Одеси  ввести в дію з 20 листопада  2015 року.
 3. Визначити суддів, які спеціалізуються на розгляді кримінальних та цивільних справ (додатки №6, №7,10),  обрати строком на три роки суддів, які уповноважені здійснювати судове провадження стосовно неповнолітніх (додаток №4), затвердити склад постійних колегій суддів (додаток №8).
 4. Обрати слідчих суддів строком на три роки (додаток №5).
 5. Доручити керівнику апарату суду Німас І.Я. привести програмне забезпечення автоматизованої системи документообігу суду у відповідність до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями.
 6. Розмістити текст Засад використання автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в Приморському районному  суді міста Одеси на внутрішньому веб-сайті суду.

 

Головуючий зборів

 

Секретар зборів

Затверджено рішенням зборів

суддів Приморського районного

суду міста  Одеси

від 18  листопада  2015 року

зі змінами від

29.01.2016 року;

02.06.2016 року;

29.01.2016 року;

30.06.2017 року;

20.12.2017 року;

06.04.2018 року;

21.05.2018 року;

27.07.2018 року

01.10.2018 року;

28.12.2018 року;

22.05.2019 року;

18.07.2019 року;

15.08.2019 року;

13.11.2019 року;

06.03.2020 року

18.06.2020 року

30.07.2020 року

18.09.2020 року

17.12.2020 року

29.12.2020 року

10.02.2021 року

05.03.2021 року                                                                    

 

З А С А Д И

використання автоматизованої системи документообігу

Приморського районного суду міста Одеси

 1. Загальні положення

1.1 Засади  використання  автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в Приморському районному суді міста Одеси (далі — Засади) за допомогою автоматизованої системи документообігу суду – комп’ютерної програми Д-3 (далі — КП Д-3) закріплюють порядок реєстрації та розподілу справ і матеріалів між суддями, засади формування колегій суддів, порядок заміни складу колегії суддів, та пов’язані з цим питання, урегулювання яких відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” і Положення про автоматизовану систему документообігу суду (далі – Положення), затвердженим рішенням Ради суддів України № 30 від 26.11.2010 року (з подальшими змінами), відноситься до повноважень зборів суддів місцевого суду.

 1. Реєстрація справ і матеріалів

2.1. Усі справи та матеріали, що підлягають розподілу між суддями, реєструються в день надходження за допомогою КП Д-3.

 1. Розподіл справ і матеріалів

3.1. Усі зареєстровані справи та матеріали, які підлягають розгляду суддями, щоденно розподіляються, у разі їх наявності, за допомогою КП Д-3 протягом робочого дня. У вихідні дні справи, які підлягають розгляду слідчими суддями, реєструються та розподіляються в період з 10 до 13 години відповідно до графіку  чергувань, встановленого наказом голови суду.

3.2. Справи і матеріали, які мають скорочені строки розгляду, у разі їх наявності, у виключних випадках, пов’язаних з негайним їх розглядом, можуть бути розподілені в інший час, з обов’язковим доведенням до голови суду, одного з його заступників, або керівника апарату суду чи одного з його заступників.

3.3. Кожного робочого  дня  о 10 годині ранку головний спеціаліст (з питань персоналу)  або особа, яка виконує його обов’язки, перед початком розподілу будь-яких справ і матеріалів, надає керівнику апарату суду інформацію про відсутніх на робочому місці суддів  із зазначенням причин відсутності (відпустка, відрядження, лікарняний тощо).

У разі невиходу судді на роботу з поважних причин, які можуть бути підтверджені документально, суддя повинен до 09 години 30 хвилин  дня невиходу на роботу повідомити про це телефоном службу управління персоналом та голову суду або його заступників.

Виникнення поважних причин, які можуть бути  підтверджені документально, протягом робочого дня мають бути доведені суддею (його помічником) до відома консультанта з  кадрової роботи, голови суду чи заступника голови. Про перебування слідчого судді у нарадчій кімнаті у період з 14 години до кінця робочого дня або на більш тривалий час доводиться завчасно суддею, слідчим суддею до відома керівника кадрової служби та голови суду або його заступника письмово.

Невиконання суддею правил, визначених абзацом 3 п. 3.3. Засад  позбавляє його права посилатись на те, що справи і матеріали розподілені йому помилково та не є підставою для їх повторного розподілу.

3.4. Розподіл усіх справ і матеріалів, зазначених у п.п. 3.1., 3.2. Засад здійснюється особами, визначеними керівником апарату суду, за його відсутності – заступником керівника апарату суду або особою, яка виконує його обов’язки.

3.5. Результат розподілу справ між суддями оформлюється в реєстрі розподілу справ і матеріалів, який формується автоматизовано за допомогою КП Д-3.

3.6. Повторний розподіл справ і матеріалів, у разі заміни головуючого судді, здійснюється з урахуванням вимог пунктів 3.1. – 3.4. цих Засад.

3.7. У разі неможливості виконання суддею, який входить до складу колегії суддів, обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, участь у семінарах, зайнятість судді у розгляді інших справ тощо), повторний автоматизований  розподіл судових справ не здійснюється. У виключних випадках, пов’язаних з необхідністю виконання вимог ст.315, ст.331 КПК України (вирішення питання щодо доцільності продовження строку тримання особи під вартою),  допускається  заміна складу колегії суддів.

Після виконання зазначених вимог ст.315, ст.331 КПК України щодо продовження строків тримання особи під вартою чи застосування запобіжного заходу, розгляд справи продовжується попереднім складом суду, який визначається автоматизованою системою шляхом авторозподілу справи раніше визначеному складу суду.

Заміна відсутнього судді, який входить до складу колегії суддів, здійснюється відповідно до встановлених засад формування складу колегій суддів за письмовою заявою головуючого судді (додаток № 2).

Результат заміни відсутнього судді, який входить до складу колегії суддів, оформлюється у Довідці про заміну судді, який входить до складу колегії суддів (додаток № 3) та долучається до матеріалів справи.

3.8.   З врахуванням об’єктивної періодичності призначення справ та їх розгляду суддями, з метою недопущення дестабілізації правосуддя, дискредитації судової систем  і створення істотних перешкод для ефективного вирішення спорів наявним кількісним складом суду, вважати  затверджені Засади використання автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в Приморському районному суді міста Одеси, підставою для одноманітного повторного розподілення справ та внесення змін (поміток) у автоматизовану систему відносно судді.  

3.8. 1.    Повинні бути повторно розподілені, за резолюцією голови суду, особи яка виконує його обов’язки, чи заступника голови суду, з урахуванням пунктів 3.1. - 3.4. Засад, не розглянуті по суті  судові справи та усі заведені в рамках справи провадження (у тому числі по закінченим справам), що залишилися нерозглянутими суддею у разі:

3.8.2 При знаходженні судді у відпустці, чи у разі тимчасової непрацездатності (лікарняний) не залежно від строку передаються на розгляд раніше визначеному автоматизованою системою головуючому по справі судді, який має повноваження, наступні справи та провадження:

І. Справа після апеляційного оскарження ухвали про відкриття провадження чи інших ухвал судді;

ІІ. Виділені матеріали зі справи, після апеляційного оскарження відповідної ухвали;

ІІІ. Зустрічні позови, самостійні позови третіх осіб;

ІV.   Справи повернуті з судів апеляційних інстанцій для усунення недоліків,

 1. Провадження в рамках справи, які знаходяться (знаходились раніше) на розгляді у головуючого за індексами автоматизованої системи:

«2-ав»- відновлення адміністративного втраченого провадження;

«2-ві» відновлення втраченого провадження;

«2-асз» - про повернення судового збору по адміністративної справі;

«2-ар» -роз’яснення адміністративного рішення суду;

«2-сз» - про повернення судового збору по справі;

«2-р» - роз’яснення рішення суду;

«2-во»- виправлення описки;

«2-др» - додаткове рішення;

«2-п» - перегляд заочного рішення;

«4-с» - скарга на дії виконавця;

 «8» - перегляд за нововиявленими обставинами;

«8-а» перегляд за нововиявленими обставинами по адміністративним справам.

До виходу головуючого з відпустки чи лікарняного, зазначені вище справи, провадження та матеріали зберігаються у цивільній канцелярії суду.

3.8.3 При знаходженні судді у відпустці більш п’яти робочих днів чи у разі тимчасової непрацездатності (лікарняного) більш п’яти робочих днів, за резолюцією голови суду (особи яка виконує його обов’язки), або заступника голови суду, з урахуванням пунктів 3.1. - 3.4. Засад, проводиться повторний авторозподіл справ автоматизованою системою документообігу суду серед усіх суддів цивільної спеціалізації наступні провадження в рамках справи, що продовжує перебувати у провадженні відсутнього судді:

 


«2-аз» забезпечення адміністративного  позову;

«2-азз» забезпечення доказів по адміністративному позову;

«2-з» забезпечення позову;

«2-зз» забезпечення доказів.

На підставі поданої заявником до справи  письмової заяви про її розгляд визначеним головуючим після відпустки чи лікарняного,   наведені вище провадження  «2-аз»,  «2-азз», «2-з» та «2-зз», не передаються на авторозподіл та розглядаються у передбачений процесуальний строк   с дня виходу головуючого з відпустки чи лікарняного.

3.8.5 У разі тимчасової непрацездатності (лікарняного), помітка в автоматизованій системі  про відключення судді від участі в авторозподілі справ, матеріалів та проваджень робиться до 9-30 годин в день  відкриття лікарняного.  У випадку відкриття лікарняного після 9-30 години, помітка в автоматизованій системі  про відключення судді від участі в авторозподілі справ, матеріалів та проваджень робиться з часу внесення відповідальною особою даної інформації в автоматизовану систему, розподілені до цього часу справи передаються цьому головуючому.

3.8.6 У разі виходу судді у короткотриваючу відпустку тривалістю від 1 до 4 днів, при поданій заздалегідь заяві та оформленого наказу, помітка в автоматизованій системі  про відключення судді від участі в авторозподілі справ, матеріалів та проваджень робиться до 9-30 годин в день  до першого дня відпустки. В іншому випадку - з часу оформлення наказу та внесення його в автоматизовану систему, розподілені  через автоматизовану систему до цього часу справи передаються  цьому головуючому.

3.8.7 У разі виходу судді у короткотриваючу відпустку тривалістю від 5 до 14 днів, при поданій заздалегідь заяві та оформленого наказу, помітка в автоматизованій системі  про відключення судді від участі в авторозподілі справ, матеріалів та проваджень робиться  до 9-30 годин в перший день за три дні до першого дня відпустки. В іншому випадку, з часу оформлення наказу та внесення його в автоматизовану систему.

3.8.8  У разі виходу судді у відпустку тривалістю понад  14 днів , здійснюється помітка в автоматизованій системі про відключення судді від участі в авторозподілі справ, матеріалів та проваджень за 14 днів до першого дня відпустки, окрім справ, пов’язаних з виборчим процесом  які за законом розглядаються невідкладно.  Зазначені невідкладні справи, пов’язані з виборчим процесом, не підлягають розподілу конкретному судді за три дні до першого дня відпустки, про що вноситься  окрема помітка в автоматизованій системі про відключення судді від участі в авторозподілі даної категорії справ.

3.8.9  Всі судді планують свої відпустки та надають інформацію для складання та затвердження у суді Графіку надання відпусток на певний рік, який є підставою для представлення відпустки у відповідні заплановані дати. Для додержання принципів черговості та рівномірного навантаження, суддям які відбувають у заплановану чергову відпустку більше 14 днів  помітка в автоматизованій системі про відключення судді від участі в авторозподілі справ, матеріалів та проваджень за 14 днів до першого дня відпустки авторозподілу здійснюється тільки  один раз на календарний рік.

3.8.10 Своєчасність внесення змін до системи щодо відключення судді від участі в авторозподілі справ, матеріалів та проваджень при оформленні наказу про відпустку та при  внесенні даних про відкриття лікарняного покладається на відповідальну особу, призначену керівником апарату суду, та контролюється суддею.

3.9. Судовий розгляд у кримінальному провадженні на підставі обвинувального акту, угоди про визнання винуватості чи  угоди про примирення, яке має один  номер  в ЄДРДР, здійснюється тим самим складом суду.

У випадку надходження до суду кримінального провадження на розгляд після дооформлення (п.3 ч.3 ст.314 КПК України), скасування апеляційним судом  ухвали суду про повернення обвинувального акту прокурору чи відмови апеляційним судом у задоволенні подання суду  про визначення підсудності,  таке кримінальне провадження передається для подальшого розгляду раніше визначеному автоматизованою системою КП Д-3 складу суду. 

3.10. З метою недопущення дестабілізації правосуддя, дискредитації судової системи і створення істотних перешкод для ефективного вирішення спорів у зв`язку з випадками реалізації учасниками недобросовісних цілей використання належних їм процесуальних прав всупереч з їх дійсним призначенням, оскільки свобода розпорядження процесуальними засобами захисту обмежена, насамперед, вимогами закону та імперативного правила недопущення обмеження прав  та інтересів інших осіб, які можуть постраждати у разі неналежної реалізації процесуальних прав,  визначити особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ у разі повторного надходження  до суду позовних заяв до одного й того самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав, або подання декількох позовів з аналогічним предметом і з аналогічних підстав, або вчинення інших дій, метою яких є маніпуляція автоматизованим розподілом справ між суддями та внести зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в Приморському районному суді м. Одеси, доповнивши  пункт 3.10 Розділу 3 Засад наступним змістом:

          У разі повторного надходження до суду позовних заяв, з передбачених процесуальним законом підстав, розподіл судових справ здійснюється шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді.

У випадку повторно надходження до суду позовних заяв  від одного і того ж самого позивача, до одного відповідача, з аналогічним предметом позову, з метою недопущення маніпуляцій авторозподілом справ між суддями, в таких випадках авторозподіл здійснюється шляхом передачі судової справи раніше визначеному складу суду (зміни від 30.06.2017 року).

У разі знаходження раніше визначеного головуючого у відпустці чи на лікарняному, при  повторному надходженні до суду тотожної  заяви,  розподіл здійснюється шляхом передачі тотожної заяви  цьому головуючому,  якщо  справа (провадження) за тотожнім зверненням знаходиться у його провадженні, чи раніше подана заява залишена без руху для усунення недоліків»

3.11. Заяви про відвід розглядаються негайно. Якщо повторно заявлений відвід має ознаки зловживання правом на відвід з метою затягування кримінального провадження або у справі про адміністративне правопорушення, така заява після реєстрації негайно передається канцелярією суду головуючому судді, який здійснює провадження, для вирішення питання про залишення заяви без розгляду на підставі ч. 4 ст. 81 КПК України. (зміни від 06.03.2020 року).

3.11.1 Усі заяви про відвід суддів кримінальної спеціалізації, слідчих суддів після надходження до канцелярії суду негайно реєструються та передаються головуючому по справі судді для вирішення питання щодо подальшого їх руху. У випадку необхідності виконання вимог ч.1 ст.81 КПКУ головуючий по справі ставить на заяві про відвід резолюцію «До авторозподілу»,  після чого така заява негайно  передається до канцелярії суду для здійснення авторозподілу та розглядається іншим складом суду в строки? передбачені законом та даними Засадами (невідкладно або в строк не більше трьох днів, зміни від 10.02.2020 року).

3.11.2 Під час кримінального провадження заяви про відвід слідчого судді в межах одного кримінального провадження розглядаються одним суддею, який визначається автоматизованою системою документообігу суду із числа працюючих суддів (зміни від 10.02.2020 року).

3.11.3 У разі надходження на розгляд суду матеріалів кримінального провадження щодо особи, стосовно якої цим судом вже здійснюється судове провадження, воно передається складу суду, zrbq його здійснює, для вирішення питання про їх об’єднання у відповідності з ч.2 ст.334 КПК України (зміни від 10.02.2020 року).

3.11.4 У разі надходження на розгляд суду клопотання про обрання міри запобіжного заходу особі, стосовно якої слідчий суддя вже здійснює розгляд кримінального провадження на підставі обвинувального акту, головуючий по справі надає службову записку на ім’я керівника апарату суду з метою повторного авторозподілу в АСДС такого клопотання для обрання іншого слідчого судді та подальшого розгляду в строки передбачені законом.   (зміни від 10.02.2020 року).

         3.11.5 Заяви про роз’яснення судових рішень та про виправлення описок передаються на розгляд раніше визначеному автоматизованою системою головуючому по справі судді. У випадку знаходження такого судді у відпустці, чи у разі тимчасової непрацездатності (лікарняний)  вказані заяви передаються на розгляд іншому складу суду (зміни від 05.03.2021 р.).

 

         3.11.6 Скарги на бездіяльність слідчого чи прокурора, яка полягає у невнесенні до ЄРДР відомостей про вчинення кримінального правопорушення суддею Приморського районного суду міста Одеси, чи іншим чином стосуються прав та інтересів останніх, не розглядаються  слідчими суддями по суті.

У випадку надходження такої скарги до суду, відповідальний працівник канцелярії суду перед автоматизованим розподілом до ОСК  включає  усіх слідчих суддів, як таких, що не можуть приймати участь у авторозподілі з інших підстав, ураховуючи Рішення Зборів суддів від 05.03.2021 року.

Після цього, з метою забезпечення об’єктивного та неупередженого розгляду безстороннім складом суду, судова справа негайно направляється до Одеського апеляційного суду із  поданням в порядку п.2 ч.1 ст. 34 КПКУ України  для вирішення питання про  направлення справи  з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції у зв’язку із неможливістю утворити склад суду для судового розгляду (зміни від 05.03.2021 р).

У випадку встановлення  на стадії відкриття провадження по справі чи під час судового розгляду обставин, зазначених у абзаці першому  п.3.11.6 Засад,  головуючий слідчий суддя передає доповідною запискою справу на повторний авторозподіл, який здійснюється із урахуванням положень абзацу два п.3.11.16 Засад (зміни від 05.03.2021 р.).

 

3.12 У разі тимчасової та тривалої відсутності присяжного, головуючий по справі, своєю ухвалою встановлює, що відсутність присяжного порушує строки розгляду справи, у зв’язку з чим, головуючий має право замінити присяжного. Заміна присяжного через КП Д-3 здійснюється на підставі ухвали головуючого судді.

      У разі допущення присяжним дій, що суперечать загальноприйнятим нормам етики та моралі, за поданням головуючого судді (або керівника апарату), голова суду своїм розпорядженням вивільняє громадянина від виконання обов’язків присяжного Приморського районного суду м. Одеси. (зміни від 18.06.2020 року).

3.13 Питання щодо відновлення втраченого провадження (справи) в порядку підготовки до розгляду матеріалів по провадженням з індексами «6», «4-с», «2-з», «2-др», «2-во», «2-п», «8» головуючий по справі суддя, у якого дана справа знаходиться на розгляді, вирішує за власною ініціативою, шляхом постановлення ухвали на підставі Довідки суду, за підписом голови суду (особи, що виконує його обов’язки) або керівника апарату суду, про відсутність матеріалів справи із зазначенням в ній причини, та яка дає підстави вважати втраченим судове провадження, з послідуючою передачею до канцелярії суду  для реєстрації провадження з індексом «2-В», як раніше визначеному головуючому судді. (зміни від 10.02.2021 року)

 

            3.14. Заяви на виправлення описки в ухвалах про самовідвід судді передаються головуючому судді, що постановив дану ухвалу без авто розподілу, як раніше визначеному судді(зміни від 05.03.2021 року)

 1. Розгляд справ і матеріалів стосовно неповнолітніх чи малолітніх

4.1. Кримінальні провадження або кримінальні справи, у яких злочини скоєні неповнолітнім чи малолітнім, розглядають судді, уповноважені зборами суддів, згідно переліку (додаток № 4), з урахуванням вимог пунктів 3.1. – 3.6. Засад.

4.2. У разі уповноваження зборами суддів інших суддів здійснювати кримінальне провадження стосовно неповнолітніх чи малолітніх, не розглянуті справи розглядають раніше визначені судді.

 1. Слідчі судді

5.1. Слідчі судді здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом, строком на 3 роки, згідно з переліком (додаток № 5).

5.2. Коефіцієнт складності судового провадження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом, дорівнює — 0,05%.

5.3. Розподіл судових справ із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом, здійснюється серед усіх слідчих суддів протягом робочого дня та/або з урахуванням графіку чергувань, затвердженого наказом голови суду.

5.4. Розподіл  клопотань про застосування запобіжних заходів, заходів забезпечення кримінального провадження та інших матеріалів в рамках одного кримінального провадження (яке має один  номер в ЄДРДР), окрім скарг в порядку ст.303 КПК України, здійснюється між  слідчими суддями у кількості, що не перевищує трьох слідчих суддів, в залежності від обсягу навантаження та фактичної можливості їх розгляду у розумні строки.  В разі складності кримінального провадження  до у часті у розгляді клопотань вказаної категорії можуть бути задіяні всі слідчі судді.

Розподіл справ вказаної категорії  здійснюється автоматизованою системою шляхом передачі раніше визначеним слідчим суддям та обмеженням кількості задіяних у авторозподілі слідчих суддів до трьох, у випадку настання підстав, передбачених в абзаці 1 п.5.4. цих Засад.

В разі відсутності з поважних причин (відпустка, хвороба, тощо) слідчих суддів, задіяних у розгляді клопотань про застосування запобіжних заходів, заходів забезпечення кримінального провадження та інших матеріалів в рамках одного кримінального провадження, допускається залучення до авторозподілу інших слідчих суддів.

5.5. Під час чергування  у робочі дні  відповідно до встановленого наказом голови суду графіку, між слідчими суддями автоматизованою системою КП Д-3 розподіляються клопотання про застосування, зміну запобіжних заходів, екстрадиційний арешт, а також у невідкладних випадках клопотання про продовження строку тримання особи під вартою,  про надання дозволу на проведення обшуку. 

5.6. У випадках виробничої необхідності наказом голови суду до участі у авторозподілі справ та матеріалів між слідчими суддями залучаються слідчі судді згідно Додатку №5/1 (Рішення Зборів суддів від 21.05.2018 року).

 1. Коефіцієнт форми участі у розгляді

6.1. Коефіцієнт, що враховує форму участі судді у розгляді судової справи, яка розглядається одноособово, для головуючого судді  дорівнює -1.

6.2. Коефіцієнт, що враховує форму участі судді у розгляді судової справи, яка розглядається колегіально, для головуючого судді (головуючого колегії) дорівнює — 3.

 Коефіцієнт, що враховує форму участі судді у розгляді судової справи, яка розглядається колегіально, для судді-учасника колегії дорівнює — 3.

 1. Коефіцієнт навантаження справ, що підлягає розгляду суддею, у разі виконання ним інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя

7.1. Відсоток справ, що підлягає розгляду суддею, у разі виконання ним інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя, для голови суду  дорівнює 50%, а саме:

- з кримінальних справ 30 %;

- з цивільних справ 10 % (згідно з встановленим наказом голови суду графіком розподілу справ);

- інші категорії справ 10%.

7.2. Відсоток справ, що підлягає розгляду суддею, у разі виконання ним інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя, для заступників голів суду дорівнює 60% з урахуванням відповідної спеціалізації.

 1. Засади запровадження спеціалізації та формування колегій суддів

8.1. Судді Приморського районного суду міста Одеси спеціалізуються на розгляді цивільних справ, справ адміністративної юрисдикції (КАСУ), кримінальних проваджень (справ), склад яких визначається рішенням зборів суддів (додатки №6 та №7), та справ про адміністративні правопорушення.

Справи про адміністративні правопорушення  розглядаються всіма суддями.

Заяви про відвід суддів, які спеціалізуються на розгляді кримінальних проваджень, слідчих суддів, розглядаються суддями, які спеціалізуються на розгляді кримінальних проваджень.

8.2. Судді, які спеціалізуються на розгляді кримінальних проваджень, в яких судовий розгляд відповідно вимог КПК України здійснюється колегіально,  поділяється на  судові склади колегій суддів згідно з відповідним переліком (додаток №8). У випадку неможливості участі судді з визначеного складу колегії у  кримінальному провадженні з поважних причин (відвід, відпустка, тощо), здійснюється заміна судді шляхом повторного визначення такого судді КП Д-3 із числа інших суддів  за рахунок взаємозамінних складів суддів.

8.2.2.Після набуття повноважень (обрання безстроково, призначення) суддями Гончаровим Р.В. та Луняченком О.А. судові склади колегій суддів поділяються згідно з відповідним переліком (додаток №9).

8.3. Взаємозамінними парами  судових складів колегій суддів, які спеціалізуються на розгляді кримінальних справ,  є 2-3, 4-5.

В разі настання обставин, передбачених у п.8.2.2. цих Засад, взаємозамінними парами  судових складів колегій суддів, які спеціалізуються на розгляді кримінальних справ,  є 2-3, 4-5, 6-3.

У випадку неможливості утворення складу суду для  розгляду кримінальних проваджень, в яких судовий розгляд відповідно вимог КПК України здійснюється колегіально,  згідно з правилами передбаченими у абзаці 2 п.8.3 Засад,  авторозподіл здійснюється автоматизованою системою документобігу суду серед усіх суддів відповідної спеціалізації.

8.4. У разі задоволення відводу (самовідводу) судді (головуючого  судді) або всього складу суду (якщо справа розглядається колегією суддів), якому розподілено справу для розгляду, справа підлягає повторному автоматизованому розподілу без урахування цього судді (суддів), з урахуванням принципів формування колегій суддів встановлених цими Засадами.

         8.5 У період щорічної літньої відпускної кампанії - з червня по 15 вересня  включно, щороку, у випадку неможливості утворення складу суду для  розгляду кримінальних проваджень, в яких судовий розгляд відповідно вимог КПК України здійснюється колегіально,    з метою виконання вимог ч.3 ст.331 КПК України щодо розгляду питання доцільності продовження строку тримання обвинуваченого під вартою, а також виконання вимог ст.314 КПК України щодо строків проведення підготовчого судового засідання, авторозподіл здійснюється автоматизованою, таким чином щоб головуючим у колегії визначався суддя Кримінальної спеціалізації, а суддя учасник колегії із кола суддів Цивільної спеціалізації відповідно до Додатку 12.

Після виконання вимог ст.314, ст.331 КПК України та  спливу обставин, які унеможливлюють авторозподіл кримінальних проваджень серед суддів, які спеціалізуються на розгляді кримінальних проваджень, здійснюється повторний авторозподіл кримінальних проваджень  серед суддів відповідної спеціалізації на підставі доповідної головуючого колегії суддів чи заяв суддів про самовідвід, ухвали суду про задоволення відводу.

Допускається продовження судового розгляду у кримінальних провадженням первинним складом суду із залученням суддів, які спеціалізуються на розгляді цивільних справ, за  згодою суддів відповідної колегії. (п.8.5 Засад доповнено Рішенням Зборів суддів від 02.06.2016 року).

8.6 У випадку неможливості утворення складу суду у кримінальних провадженнях, які розглядаються колегіально, до участі у автоматизованому розподілі справ долучаються судді (за згодою), які спеціалізуються на розгляді цивільних справ. Головуючий суддя у таких провадженнях обов’язково визначається зі складу суддів, які спеціалізуються на розгляді кримінальних справ.  (п.8.6 Засад доповнено Рішенням Зборів суддів від 20.12.2017 року).

 

 1. Керівник апарату суду

9.1. Керівник апарату суду або особа яка виконує його обов’язки, за письмовим зверненням судді, з метою забезпечення умов для належного виконання суддею своїх обов’язків судді та виконаннях інших завдань має право здійснювати тимчасове відключення від автоматичного розподілу справ і матеріалів в якості судді або вводити зменшуючий коефіцієнт кількості розподілених справ:

- у випадках виконання суддями іншої роботи, не пов’язаної із здійсненням правосуддя (узагальнення судової практики; аналізи стану судочинства; участь у спеціальній підготовці; підготовці суддів та працівників апаратів судів; здійснення науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України; спеціальна підготовка семінарів, тренінгів, програм для суддів);

- у випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів на підставі рішення зборів суддів;

- при вирішенні питань про передачу судових справ на розгляд суддям, які займають адміністративні посади або інші посади в органах судової влади, суддівського самоврядування чи органах системи судоустрою ( члена Ради суддів, тощо).

Тимчасове відключення від автоматичного розподілу справ і матеріалів в якості судді або введення зменшуючого коефіцієнту кількості розподілених справ здійснюється на підставі розпорядження керівника апарату суду, особи яка виконує його обов’язки, за наявності  відповідної заяви судді, рішення зборів суддів.

Тимчасове відключення судді (суддів) від автоматичного розподілу справ або введення зменшуючого коефіцієнту кількості розподілених справ здійснюється до припинення існування  підстав, у зв’язку з якими введено відключення або запроваджено відповідний  коефіцієнт.

9.2. Визначення  значної різниці в навантаженні здійснюється відповідальною особою апарату суду судової палати шляхом порівняння кількості справ отриманих суддею для розгляду з середньорічним навантаженням за останній рік на одного суддю відповідної судової спеціалізації.

 1. Знеструмлення електромережі суду

10.1 У випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад трьох годин, керівник апарату надає письмове пояснення голові суду з приводу прийнятих заходів щодо налагодження функціонування автоматизованої системи.

10.2 Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів, фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.

10.3 Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення обставин.

10.4 У разі настання обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов’язані з виборчим процесом, вирішення питання про обрання міри запобіжного заходу у виді взяття під варту, клопотання слідчого, прокурора про забезпечення кримінального провадження, клопотання про проникнення у житло, обшук чи огляд житла тощо) здійснюється випадковим чином, шляхом внесення (проставлення) резолюції керівника апарату суду.

11.5 Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, до автоматизованої системи вноситься передбачена Положенням про автоматизовану систему документообігу суду інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду, а також інформація про її розподіл.

 1. Відповідальність

11.1 Порушення  Засад використання автоматизованої системи документообігу суду тягне відповідальність, передбачену законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до Засад використання  автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в Приморському районному суді міста Одеси.

Довідка

про відсутніх на робочому місці суддів

“___” ______ року

Станом на 10:00 “___” ______ року згідно даних наявних у відділі кадрової роботи та державної служби (накази голови суду, повідомлення суддів про відкриття лікарняного) відсутні на робочому місці наступні судді:

№ з/п

ПІБ судді

Дата та номер наказу (у разі відпустки, відрядження тощо) або дата відкриття лікарняного

Причина відсутності судді на робочому місці

1.

 

 

 

2.

 

 

 

Головний спеціаліст (з питань персоналу)                         ПІБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до Засад  використання  автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в Приморському районному суді міста Одеси.

 

Керівнику апарату Приморського районного суду м.Одеси

 

ЗАЯВА

про заміну відсутнього судді, який входить до складу колегії суддів

На виконання пункту 3.1.12. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Радою суддів України № 30 від 26.11.2010р. (з усіма змінами), у зв’язку з _______(вказати підставу заміни судді), прошу замінити суддю ПІБ (ПІБ судді якого необхідно замінити) по справі № провадження _______, який входить до складу колегії суддів, відповідно до встановлених засад формування складу колегій суддів в Приморському районному суді міста Одеси.

 

Головуючий суддя (суддя-доповідач) по справі ПІБ судді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

до Засад використання  автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в Приморському районному суді міста Одеси.

Довідка про заміну судді,

який входить до складу колегії суддів

Найменування суду: Приморський районний суд міста Одеси

Єдиний унікальний номер справи:

Номер провадження:

Суть справи:

Справу призначено:

Головуючий:

Інші судді, які входять до складу колегії суддів:

Заміна судді, який входить до складу колегії суддів, здійснена за допомогою автоматизованої системи документообігу суду, відповідно до встановлених зборами суддів Засад формування складу колегії суддів.

Причина заміни судді, який входить до складу колегії суддів:

Інформацію внесено до автоматизованої системи документообігу суду.

Керівник апарату суду _____________ ________________

(підпис) ПІБ

Дата

 

 

 

 

Додаток № 4

до Засад використання  автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в Приморському районному суді міста Одеси.

Перелік суддів, які мають повноваження розглядати кримінальні провадження або кримінальні справи, де злочини скоєні неповнолітнім чи малолітнім

Гаєва Л.В.

Дерус А.В.

Єршова Л.С. (з 29.09.2020р.)

Іванов В.В.

Кічмаренко С.М.

Коваленко В.М.

Попревич В.М.

Осіік Д.В.

 (Додаток зі змінами від 20.12.2017 року, 21.05.2018 року, 18.09.2020р.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 5

до Засад використання  автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в Приморському районному суді міста Одеси (із змінами від 13.11.2019 року, 10.02.2021 року)

Перелік слідчих суддів

Дерус А.В.

Донцов Д.Ю.

Єршова Л.С.

Іванов В.В.

Коваленко В.М.

Науменко А.В.

Осіік Д.В.

Попревич В.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №5/1

Слідчі судді, які залучаються до чергування окремим наказом голови суду

(Рішення Зборів суддів від 21.05.2018 року)

 

Абухін Р.Д.

Кічмаренко С.М.

Науменко А.В.

Бондар В.Я.

Бойчук А.Ю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 6 до Засад використання  автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в Приморському районному суді міста Одеси (зі змінами від 29.01.2016 року,  21.05.2018 року, 20.12.2017 року, 01.10.2018 року,13.11.2019 року, 30.07.2020 року, 18.09.2020 року, 29.12.2020 року)

Судді, які спеціалізуються на розгляді цивільних справ:

Абухін Р.Д.

Бойчук А.Ю.

Бондар В.Я.

Домусчі Л.В.

Ковтун Ю.І.

Косіцина В.В.

Кріль Х.С.

Кузнецова В.В.

Науменко А.В.

Павлик І.А.

Свячена Ю.Б.

Суворова О.В.

Федчишена Т.Ю.

Шенцева О.П.

Чернявська Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №7

до Засад використання  автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в Приморському районному суді міста Одеси.

Судді, які спеціалізуються на розгляді кримінальних справ:

Гаєва Л.В.

Дерус А.В.

Донцов Д.Ю. (з 22.09.2020р.)

Єршова Л.С. (з 13.11.2019р.)

Іванов В.В.

Іоніді К.В. (з 11.12.2021р.)

Кічмаренко С.М.

Коваленко В.М.

Літвінова В.В.

Лонський І.В. ( з 11.01.2021р.)

Осіік Д.В.

Попревич В.М.

Русєва А.С.

Циб І.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 8

до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями

Перелік судових складів колегій суддів  з розгляду кримінальних справ

(Зупинено дію на підставі Рішення Зборів суддів від 20.12.2017 року).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №10

Судді які спеціалізуються на розгляді  справ адміністративної юрисдикції (КАСУ):

Абухін Р.Д.

Бойчук А.Ю.

Бондар В.Я.

Домусчі Л.В.

Ковтун Ю.І.

Косіцина В.В.

Кріль Х.С.

Кузнецова В.В.

Науменко А.В.

Павлик І.А.

Свячена Ю.Б.

Суворова О.В.

Федчишена Т.Ю.

Шенцева О.П.

Чернявська Л.М.

 (додаток №10 зі змінами на підставі Рішення Зборів суддів від 29.01.2016 року, 20.12.2017 року, 21.05.2018 року, 01.10.2018р., 13.12.2019р., 29.12.2020р.) )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №11

до Засад використання  автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в Приморському районному суді міста Одеси.

 

Судді, які спеціалізуються справ про вчинення адміністративних корупційних правопорушень чи пов’язаних із корупцією.

 

Гаєва Л.В.

Дерус А.В.

Іванов В.В.

Кічмаренко С.М.

Коваленко В.М.

Осіік Д.В.

Попревич В.М.

 

 

 

Судді, які спеціалізуються на розгляді справ про вчинення адміністративних  правопорушень згідно КУпАП.

 

Абухін Р.Д.

Бойчук А.Ю.

Бондар В.Я.

Гаєва Л.В.

Дерус А.В.

Домусчі Л.В.

Донцов Д.Ю.

Єршова Л.С.

Іванов В.В.

Іоніді К.В.

Кічмаренко С.М.

Коваленко В.М.

Ковтун Ю.І.

Косіцина В.В.

Кріль Х.С.

Кузнецова В.В.

Літвінова В.В.

Лонський І.В.

Науменко А.В.

Осіік Д.В.

Павлик І.А.

Попревич В.М.

Русєва А.С.

Свячена Ю.Б.

Суворова О.В.

Федчишена Т.Ю.

Циб І.В.

Шенцева О.П.

Чернявська Л.М.

(додаток змінено на підставі Рішення Зборів суддів від 29.12.2020 р., )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №12

 

Судді цивільної спеціалізації, які залучаються до розгляду у  колегіальних провадженнях, учасниками колегії:

Абухін Р.Д.

Бойчук А.Ю.

Бондар В.Я.

Домусчі Л.В.

Ковтун Ю.І.

Косіцина В.В.

Кріль Х.С.

Кузнецова В.В.

Науменко А.В.

Павлик І.А.

Свячена Ю.Б.

Суворова О.В.

Федчишена Т.Ю.

Шенцева О.П.

Чернявська Л.М.

 

 (додаток  12 змінено відповідно до рішення зборів суддів від 10.02.2021 р.)