flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Оскарження рішень в апеляційному порядку

 ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ

Оскарження рішень в апеляційному порядку

 

Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку

 

- вироки, крім випадків, передбачених статтею 394 Кримінального процесуального кодексу України;

- ухвали про застосування чи відмову у застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру;

- інші ухвали у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

     

Ухвали, постановлені під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судових рішень  окремому оскарженню не підлягають, крім випадків, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України.

 

Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення.

 

 В апеляційному порядку також можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право на апеляційне оскарження

 

1) обвинувачений, стосовно якого ухвалено обвинувальний вирок, його законний представник чи захисник

- в частині, що стосується інтересів обвинуваченого;

2) обвинувачений, стосовно якого ухвалено виправдувальний вирок, його законний представник чи захисник

- в частині мотивів і підстав виправдання;

 

3) підозрюваний, обвинувачений, його законний представник чи захисник;

 

4) законний представник, захисник неповнолітнього чи сам неповнолітній, щодо якого вирішувалося питання про застосування примусового заходу виховного характеру,

- в частині, що стосується інтересів неповнолітнього;

 

5) законний представник та захисник особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного характеру;

 

6) прокурор;

 

7) потерпілий або його законний представник чи представник

- у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції;

 

8) цивільний позивач, його представник або законний представник

- у частині, що стосується вирішення цивільного позову;

9) цивільний відповідач або його представник

- у частині, що стосується вирішення цивільного позову;

10) інші особи у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливості апеляційного оскарження окремих судових рішень

Вирок суду першої інстанції, ухвалений за результатами спрощеного провадження в порядку, не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав розгляду провадження за відсутності учасників судового провадження, недослідження доказів у судовому засіданні або з метою оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставини.

 

Судове рішення суду першої інстанції не може бути оскаржене в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України.

 

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим може бути оскаржений в апеляційному порядку:

 

1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами п’ятою - сьомою статті 474 Кримінального процесуального кодексу України, в тому числі нероз’яснення йому наслідків укладення угоди;

2) потерпілим, його представником, законним представником, виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; нероз’яснення йому наслідків укладення угоди; невиконання судом вимог, встановлених частинами шостою чи сьомою статті 474 Кримінального процесуального кодексу України;

3) прокурором виключно з підстав затвердження судом угоди у кримінальному провадженні, в якому згідно з частиною третьою статті 469 Кримінального процесуального кодексу України угода не може бути укладена.

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений:

 

1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 Кримінального процесуального кодексу України, в тому числі нероз’яснення йому наслідків укладення угоди;

2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно зчастиною четвертою статті 469 Кримінального процесуального кодексу України угода не може бути укладена.

 

 

 

 

 

 

Порядок апеляційного оскарження

Апеляційна скарга подається:

 

1) на судові рішення, ухвалені судом першої інстанції,

- через суд, який ухвалив судове рішення;

2) на ухвали слідчого судді

- безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

 

Апеляційна скарга може бути подана:

 

1) на вирок або ухвалу про застосування чи відмову у застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру

- протягом тридцяти днів з дня їх проголошення;

 

2) на інші ухвали суду першої інстанції

- протягом семи днів з дня її оголошення;

 

3) на ухвалу слідчого судді

- протягом п’яти днів з дня її оголошення.

 

Строки апеляційного оскарження

 

Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

 

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченомустаттею 382 Кримінального процесуального кодексу України, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

 

Протягом строку апеляційного оскарження матеріали кримінального провадження ніким не можуть бути витребувані із суду. У цей строк суд зобов’язаний надати учасникам судового провадження за їх клопотанням можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги до апеляційної скарги

Апеляційна скарга подається в письмовій формі.

В апеляційній скарзі зазначаються:

1) найменування суду апеляційної інстанції;

2) прізвище, ім’я та по батькові (найменування), місце проживання (перебування) особи, яка подає апеляційну скаргу, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

3) судове рішення, яке оскаржується, і назва суду, який його ухвалив;

4) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, та їх обґрунтування із зазначенням того, у чому полягає незаконність чи необґрунтованість судового рішення;

5) клопотання особи, яка подає апеляційну скаргу, про дослідження доказів;

6) перелік матеріалів, які додаються.

 

 

 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Якщо особа не бажає брати участь у апеляційному розгляді, вона зазначає це в апеляційній скарзі.

Якщо в апеляційній скарзі зазначаються обставини, які не були досліджені в суді першої інстанції, або докази, які не подавалися суду першої інстанції, то в ній зазначаються причини цього.

Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає. Якщо апеляційну скаргу подає захисник, представник потерпілого, то до неї додаються оформлені належним чином документи, що підтверджують його повноваження відповідно до вимог цього Кодексу.

 

До апеляційної скарги та доданих до неї письмових матеріалів надаються копії в кількості, необхідній для їх надіслання сторонам кримінального провадження та іншим учасникам судового провадження, інтересів яких стосується апеляційна скарга. Цей обов’язок не поширюється на обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом або тримається під вартою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова відкриття провадження

Суддя-доповідач, встановивши, що апеляційну скаргу на вирок чи ухвалу суду першої інстанції подано без додержання відповідних вимогпостановляє ухвалу про залишення апеляційної скарги без руху, в якій зазначаються недоліки скарги і встановлюється достатній строк для їх усунення, який не може перевищувати п’ятнадцяти днів з дня отримання ухвали особою, яка подала апеляційну скаргу.

 

 Апеляційна скарга повертається, якщо:

 

1) особа не усунула недоліки апеляційної скарги, яку залишено без руху, в установлений строк;

2) апеляційну скаргу подала особа, яка не має права подавати апеляційну скаргу;

3) апеляційна скарга не підлягає розгляду в цьому суді апеляційної інстанції;

4) апеляційна скарга подана після закінчення строку апеляційного оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або суд апеляційної інстанції за заявою особи не знайде підстав для його поновлення.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження лише, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, або судове рішення оскаржене виключно з підстав, з яких воно не може бути оскарженим згідно з положеннямистатті 394 Кримінального процесуального кодексу.

 

Ухвала про повернення апеляційної скарги або відмову у відкритті провадження може бути оскаржена в касаційному порядку.

 

Залишення апеляційної скарги без руху або її повернення не позбавляють права повторного звернення до суду апеляційної інстанції в порядку, передбаченому цим Кодексом, у межах строку на апеляційне оскарження.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги

За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок або ухвалу суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право:

 

1) залишити вирок або ухвалу без змін;

2) змінити вирок або ухвалу;

3) скасувати вирок повністю чи частково та ухвалити новий вирок;

4) скасувати ухвалу повністю чи частково та ухвалити нову ухвалу;

5) скасувати вирок або ухвалу і закрити кримінальне провадження;

6) скасувати вирок або ухвалу і призначити новий розгляд у суді першої інстанції.

 

За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок суду на підставі угоди суд апеляційної інстанції, крім рішень, передбачених пунктами 1-5 , має право скасувати вирок і направити кримінальне провадження:

 

1) до суду першої інстанції для проведення судового провадження у загальному порядку, якщо угода була укладена під час судового провадження;

2) до органу досудового розслідування для здійснення досудового розслідування в загальному порядку, якщо угода була укладена під час досудового розслідування.

 

За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право:

 

1) залишити ухвалу без змін;

2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.