flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Оскарження рішень в касаційному порядку

 ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ

Оскарження рішень в касаційному порядку

Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди після його перегляду в апеляційному порядку, а також судове рішення суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на такий вирок можуть бути оскаржені в касаційному порядку:

 

1) засудженим, його захисником, законним представником виключно з підстав:

- призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди;

-    ухвалення вироку без згоди засудженого на призначення покарання; -   невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою - сьомою статті 474 Кримінального процесуального кодексу України, у тому числі нероз’яснення засудженому наслідків укладення угоди;

 

2) потерпілим, його представником, законним представником виключно з підстав:  

- призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди;

- ухвалення вироку без згоди потерпілого на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами шостою чи сьомою статті 474 Кримінального процесуального кодексу України;

- нероз’яснення потерпілому наслідків укладення угоди;

 

3) прокурором виключно з підстав:

- призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди;

- затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно зчастиною четвертою статті 469 Кримінального процесуального кодексу України угода не може бути укладена.

 

У касаційному порядку можуть бути оскаржені вироки та ухвали про застосування або відмову у застосуванні примусових заходів медичного чи виховного характеру суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також судові рішення суду апеляційної інстанції, постановлені щодо зазначених судових рішень суду першої інстанції.

 

Ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також ухвали суду апеляційної інстанції можуть бути оскаржені в касаційному порядку, якщо вони перешкоджають подальшому кримінальному провадженню, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Заперечення проти інших ухвал можуть бути включені до касаційної скарги на судове рішення, ухвалене за наслідками апеляційного провадження.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Ухвала слідчого судді після її перегляду в апеляційному порядку, а також ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на таку ухвалу оскарженню в касаційному порядку не підлягають.

 

 

 

Право на касаційне оскарження

 

1) засуджений, його законний представник чи захисник

- у частині, що стосується інтересів засудженого;

 

2) виправданий, його законний представник чи захисник

- у частині мотивів і підстав виправдання;

 

3) підозрюваний, обвинувачений, його законний представник чи захисник;

 

4) законний представник, захисник неповнолітнього чи сам неповнолітній, щодо якого вирішувалося питання про застосування примусових заходів виховного характеру,

- в частині, що стосується інтересів неповнолітнього;

 

5) законний представник чи захисник особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного характеру;

 

6) прокурор;

 

7) потерпілий або його законний представник чи представник

- у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції;

 

8) цивільний позивач, його представник або законний представник

- у частині, що стосується вирішення цивільного позову;

 

9) цивільний відповідач або його представник

- у частині, що стосується вирішення цивільного позову.

 

 

Порядок і строки касаційного оскарження

 

Касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції.

Касаційна скарга на судові рішення може бути подана протягом трьох місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції, а засудженим, який тримається під вартою, - в той самий строк з дня вручення йому копії судового рішення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги до касаційної скарги

Касаційна скарга подається в письмовій формі.

 

У касаційній скарзі зазначаються:

 

1) найменування суду касаційної інстанції;

2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування), поштова адреса особи, яка подає касаційну скаргу, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

3) судове рішення, що оскаржується;

4) обґрунтування вимог особи, яка подала касаційну скаргу, із зазначенням того, у чому полягає незаконність чи необґрунтованість судового рішення;

5) вимоги особи, яка подає касаційну скаргу, до суду касаційної інстанції;

6) перелік матеріалів, які додаються.

 

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

 

Якщо особа не бажає брати участі у касаційному розгляді, вона зазначає це в касаційній скарзі.

 

Касаційна скарга підписується особою, яка її подає. Якщо касаційну скаргу подає захисник, представник потерпілого, до неї додаються оформлені належним чином документи, що підтверджують його повноваження відповідно до вимог цього Кодексу.

 

 До касаційної скарги додаються копії судових рішень, які оскаржуються.

 

До касаційної скарги додаються її копії з додатками в кількості, необхідній для надіслання сторонам кримінального провадження і учасникам судового провадження. Ця вимога не поширюється на засудженого, який тримається під вартою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишення касаційної скарги без руху або її повернення

Суд касаційної інстанції, встановивши, що касаційну скаргу подано без додержання відповідних вимог постановляє ухвалу про залишення касаційної скарги без руху, в якій зазначаються недоліки касаційної скарги і встановлюється строк, необхідний для їх усунення, що не може перевищувати п’ятнадцяти днів з дня отримання ухвали особою, яка подала касаційну скаргу.

 

Касаційна скарга повертається, якщо:

 

1) особа не усунула недоліки касаційної скарги, яку залишено без руху, в установлений строк;

2) її подала особа, яка не має права подавати касаційну скаргу;

3) вона подана після закінчення строку касаційного оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або суд касаційної інстанції за заявою такої особи не знайшов підстав для його поновлення.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Залишення касаційної скарги без руху або її повернення не позбавляє права повторного звернення до суду касаційної інстанції в порядку, передбаченому цим Кодексом, у межах строку на касаційне оскарження.

 

Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги

Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має право:

 

1) залишити судове рішення без зміни, а касаційну скаргу - без задоволення;

2) скасувати судове рішення і призначити новий розгляд у суді першої чи апеляційної інстанції;

3) скасувати судове рішення і закрити кримінальне провадження;

4) змінити судове рішення.