flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Оскарження рішень під час досудового розслідування

 ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ

Ø  Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування 

ü  Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування

ü  Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування

ü  Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора

 

Ø  Оскарження рішень в апеляційному порядку

Ø  Оскарження рішень в касаційному поряду

Ø  Перегляд судових рішень Верховним Судом України

Ø  Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування

 

На досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора:

1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 Кримінального процесуального кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений Кодексом строк,

- заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна;

 

2) рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування

- потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником;

 

3) рішення слідчого про закриття кримінального провадження

- заявником, потерпілим, його представником чи законним представником;

 

4) рішення прокурора про закриття кримінального провадження

- заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником;

 

5) рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим

- особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою;

 

6) рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки

- особами, до яких можуть бути застосовані заходи безпеки, передбачені законом;

 

7) рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій

- особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником;

8) рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно з правилами, передбаченими главою 39 Кримінального процесуального кодексу України,

- підозрюваним, його захисником чи законним представником, потерпілим, його представником чи законним представником.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строки оскарження

 

Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

 

Повернення скарги або відмова відкриття провадження

Скарга повертається, якщо:

- скаргу подала особа, яка не має права подавати скаргу;

- скарга не підлягає розгляду в цьому суді;

- скарга подана після закінчення строку і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або слідчий суддя за заявою особи не знайде підстав для його поновлення.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Повернення скарги не позбавляє права повторного звернення до слідчого судді, суду в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

 

Слідчий суддя, суд відмовляє у відкритті провадження лише у разі, якщо скарга подана на рішення, дію чи бездіяльність слідчого, прокурора, що не підлягає оскарженню.

 

Рішення суду за результатами розгляду скарг

За результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу.

Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про:

 

- скасування рішення слідчого чи прокурора;

- зобов’язання припинити дію;

- зобов’язання вчинити певну дію;

- відмову у задоволенні скарги.

 

Оскарження недотримання розумних строків

Підозрюваний, обвинувачений, потерпілий мають право оскаржити прокурору вищого рівня недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування.

 

Прокурор вищого рівня зобов’язаний розглянути скаргу протягом трьох днів після її подання і в разі наявності підстав для її задоволення надати відповідному прокурору обов’язкові для виконання вказівки щодо строків вчинення певних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень. Особа, яка подала скаргу, невідкладно письмово повідомляється про результати її розгляду.

 

Службові особи, винні в недотриманні розумних строків, можуть бути притягнуті до відповідальності, встановленої законом.

 

 

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування

 

Ухвали слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування:

1) відмову у наданні дозволу на затримання;

2) застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або відмову в його застосуванні;

 

3) продовження строку тримання під вартою або відмову в його продовженні;

 

4) застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або відмову в його застосуванні;

 

5) продовження строку домашнього арешту або відмову в його продовженні;

 

6) поміщення особи в приймальник-розподільник для дітей або відмову в такому поміщенні;

 

7) продовження строку тримання особи в приймальнику-розподільнику для дітей або відмову в його продовженні;

 

8) направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи або відмову у такому направленні;

 

9) арешт майна або відмову у ньому;

 

10) тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність;

 

11) відсторонення від посади або відмову у ньому;

 

12) ухвали слідчого судді про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження, повернення скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора або відмову у відкритті провадження по ній.

 

Інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Оскарження ухвал слідчого судді здійснюється в апеляційному порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора

 

Рішення, дії чи бездіяльність прокурора, які можуть оскаржуватися слідчим

                Слідчий, який здійснює розслідування певного кримінального правопорушення, має право оскаржувати будь-які рішення, дії чи бездіяльність прокурора, прийняті або вчинені у відповідному досудовому провадженні, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора

Скарга слідчого на рішення, дію чи бездіяльність прокурора повинна подаватися в письмовій формі не пізніше трьох днів з моменту прийняття або вчинення оскаржуваних рішення, дії чи бездіяльності.

Скарга слідчого подається до прокуратури вищого рівня щодо прокуратури, в якій обіймає посаду прокурор, рішення, дія чи бездіяльність якого оскаржується.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора не зупиняє їх виконання.