flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Заява про скасування судового наказу

                                                                ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

Заява про скасування судового наказу

 

Форма і зміст заяви про скасування судового
наказу та строки її подання
 

Боржник має право протягом десяти днів з дня отримання копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування. Заява про скасування судового наказу може також бути подана органами та особами, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.
 

Заява про скасування судового наказу подається в суд у письмовій формі.
 

У заяві про скасування судового наказу має бути зазначено:
 

     1) найменування суду, в який подається заява;
 

     2) ім'я (найменування) стягувача та боржника, а також ім'я (найменування) представника боржника, якщо заява подається представником, їхнє місце проживання або місцезнаходження;
 

     3) наказ, що оспорюється;
 

     4) посилання на обставини, які свідчать про повну або часткову необґрунтованість вимог стягувача;
 

     5) посилання на докази, якими боржник обґрунтовує свої заперечення проти вимог стягувача;
 

     6) перелік документів, що додаються до заяви.
 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

 

 Заява підписується боржником або його представником і подається з її копією та копіями доданих до неї документів для надання стягувачеві.
 

До заяви, яка подається представником боржника, має бути додано документ, що підтверджує його повноваження.
 

 

Розгляд заяви про скасування судового наказу
 

Заява про скасування судового наказу реєструється у день її надходження до суду в порядку, встановленому частиною третьою статті 11-1 Цивільного процесуального кодексу України та не пізніше наступного дня передається визначеному судді.


 

Заява боржника про скасування судового наказу, подана після закінчення строку, встановленого частиною першою статті 105 Цивільного процесуального кодексу України, залишається без розгляду, якщо суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку для подання цієї заяви. У разі якщо суд прийшов до висновку про поновлення строку на подання заяви про скасування судового наказу, який набрав законної сили, то в ухвалі про прийняття такої заяви до розгляду суд має вирішити питання про зупинення виконання судового наказу.


 

Про залишення заяви про скасування судового наказу без розгляду чи про прийняття такої заяви до розгляду суд постановляє ухвалу.
 

 За результатами розгляду заяви про скасування судового наказу суд має право:
 

     1) залишити заяву про скасування судового наказу без задоволення;
 

     2) скасувати судовий наказ та роз'яснити, що заявлені стягувачем вимоги можуть бути розглянуті у позовному провадженні з додержанням загальних правил щодо пред'явлення позову;
 

     3) змінити судовий наказ.
 

 Про залишення заяви про скасування судового наказу без задоволення та про скасування судового наказу суд постановляє ухвалу, а в разі зміни судового наказу видає судовий наказ.
 

                Змінений судовий наказ чи судовий наказ, щодо якого суд прийняв ухвалу про залишення заяви про його скасування без задоволення, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, встановленому Цивільного процесуального кодексу України.