flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Оскарження рішень в апеляційному порядку

 

ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

Оскарження рішень в апеляційному порядку

 

Суд касаційної інстанції

Касаційною інстанцією у цивільних справах є Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

 

Право касаційного оскарження

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи чи обов'язки, мають право оскаржити у касаційному порядку:

 

1) рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, рішення і ухвали апеляційного суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду;

2) ухвали суду першої інстанції, вказані у пунктах 1, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31-33 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України, після їх перегляду в апеляційному порядку і ухвали апеляційного суду, якщо вони перешкоджають подальшому провадженню у справі.

 

Підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.Строк на касаційне оскарження

Касаційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду.

 

 У разі пропущення строку, встановленого частиною першою цієї статті, з причин, визнаних поважними, суддя касаційної інстанції за заявою особи, яка подала скаргу, може поновити цей строк.

 

Форма і зміст касаційної скарги

Касаційна скарга подається у письмовій формі.

У касаційній скарзі повинно бути зазначено:

1)      найменування суду, до якого подається скарга;

 

2)      ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження;

 

3)      ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання або місцезнаходження;

4)      рішення (ухвала), що оскаржується;

5)      в чому полягає неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права;

6)      клопотання особи, яка подає скаргу;

7)      перелік письмових матеріалів, що додаються до скарги.ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

 

Касаційна скарга підписується особою, яка подає скаргу, або її представником.

До касаційної скарги, поданої представником, повинна бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника.


                До касаційної скарги додаються копії скарги та доданих до неї матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі, а також копії оскаржуваних рішень (ухвал) судів першої та апеляційної інстанцій.Порядок подання касаційної скарги

Касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції, де вона реєструється в порядку, встановленому частинами другою і третьою статті 11-1 Цивільного процесуального кодексу України, та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу.Залишення касаційної скарги без руху, її повернення або відмова відкриття провадження

 

Касаційна скарга залишається без руху у разі:

- неналежного оформлення;

- у разі несплати суми судового збору;

- у випадку, якщо вона подана після закінчення строків і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними.

 


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Протягом тридцяти днів з дня отримання ухвали про залишення касаційної скарги без руху особа має право звернутися до суду касаційної інстанції з заявою про поновлення строків або навести інші підстави для поновлення строку.

 

Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або наведені підстави для поновлення строку касаційного оскарження визнані неповажними, суддя-доповідач відмовляє у відкритті касаційного провадження.

Незалежно від поважності причини пропуску строку касаційного оскарження суд касаційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного провадження у разі, якщо касаційна скарга прокурора, органу державної влади чи органу місцевого самоврядування подана після спливу одного року з моменту набрання оскаржуваним судовим рішенням законної сили.

{ Частина статті 328 в редакції Закону N 4176-VI ( 4176-17 ) від 20.12.2011 }

 Суддя-доповідач відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі також у випадках, якщо:

1)      справа не підлягає касаційному розгляду у порядку цивільного судочинства;

2)      справа не переглядалася в апеляційному порядку;

3)      є ухвала про закриття касаційного провадження у зв'язку з відмовою цієї особи від касаційної скарги на це саме рішення чи ухвалу;

4)      є ухвала про відхилення касаційної скарги цієї особи або про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою цієї особи на це саме рішення чи ухвалу;

5) касаційна скарга є необґрунтованою і викладені в ній доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи.

6) незалежно від поважності причини пропуску строку касаційного оскарження суд касаційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного провадження у разі, якщо касаційна скарга прокурора, органу державної влади чи органу місцевого самоврядування подана після спливу одного року з моменту набрання оскаржуваним судовим рішенням законної сили.

 

Повноваження суду касаційної інстанції

За наслідками розгляду касаційної скарги на рішення суд касаційної інстанції має право:

1)                  постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги і залишення рішення без змін;

2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення і передати справу на новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції;

3) постановити ухвалу про скасування рішення апеляційного суду і залишити в силі судове рішення суду першої інстанції, що було помилково скасоване апеляційним судом;

4) постановити ухвалу про скасування судових рішень і закрити провадження в справі або залишити заяву без розгляду;

5) скасувати судові рішення і ухвалити нове рішення або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд.

 

За наслідками розгляду касаційної скарги на ухвалу суд касаційної інстанції має право:

1)      постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги і залишення ухвали без змін;

2) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої або апеляційної інстанції;

3) змінити або скасувати ухвалу і вирішити питання по суті;

4) скасувати ухвалу і залишити в силі ухвалу, що була помилково скасована апеляційним судом.