flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Перегляд заочного рішення

 ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

Перегляд заочного рішення

Порядок і строк подання заяви про перегляд
заочного рішення

                Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.
 

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

 

Форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення

Заява про перегляд заочного рішення повинна бути подана у письмовій формі.
 

 У заяві про перегляд заочного рішення повинно бути зазначено:
 

     1) найменування суду, який ухвалив заочне рішення;
 

     2) ім'я (найменування) відповідача або його представника, які подають заяву, їх місце проживання чи місцезнаходження, номер засобів зв'язку;
 

     3) обставини, що свідчать про поважність причин неявки в судове засідання і неповідомлення їх суду, і докази про це;
 

     4) посилання на докази, якими відповідач обґрунтовує свої заперечення проти вимог позивача;
 

     5) клопотання про перегляд заочного рішення;
 

     6) перелік доданих до заяви матеріалів.
 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

 

 Заява про перегляд заочного рішення підписується особою, яка її подає.
 

До заяви про перегляд заочного рішення додаються її копії за кількістю осіб, які беруть участь у справі, та копії всіх доданих до неї матеріалів.


               
 До заяви про перегляд заочного рішення, поданої представником відповідача, додається довіреність або інший документ, який підтверджує його повноваження.
 

                До заяви про перегляд заочного рішення додається документ про сплату судового збору.

 

Розгляд заяви про перегляд заочного рішення

 

У результаті розгляду заяви про перегляд заочного рішення суд може своєю ухвалою:
 

     1) залишити заяву без задоволення;
 

     2) скасувати заочне рішення і призначити справу до розгляду в загальному порядку.
 

 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

 

Скасування та оскарження заочного рішення

Заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що відповідач не з'явився в судове засідання та не повідомив про причини неявки з поважних причин і докази, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи.
 

Позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України.

 

 Повторне заочне рішення позивач та відповідач можуть оскаржити в загальному порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України.