flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Перегляд судових рішень Верховним судом України

 ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

Перегляд судових рішень Верховним судом України 

Право на звернення про перегляд судових рішень

Сторони та інші особи, які брали участь у справі, мають право подати заяву про перегляд судових рішень у цивільних справах після їх перегляду в касаційному порядку.
 

Заява про перегляд судових рішень з підстав встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом може бути подана особою, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, коли стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.


 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

                Не може бути подана заява про перегляд ухвал суду касаційної інстанції, які не перешкоджають провадженню у справі. Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до заяви про перегляд судового рішення, ухваленого за результатами касаційного провадження.
 

Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень

Заява про перегляд судових рішень у цивільних справах може бути подана виключно з підстав:
 

     1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах;
 

     2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.
 

Строк подання заяви про перегляд судових рішень

      Заява про перегляд судових рішень подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подано заяву про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання, на підтвердження підстав  неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.

 

     Заява про перегляд судових рішень з підстав встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом може бути подана не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.


 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

 У разі пропущення строку, встановленого частинами першою, другою цієї статті, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, а також якщо в поновленні строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі, та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала.


 

Вимоги до заяви про перегляд судових рішень
 

Заява про перегляд судових рішень подається у письмовій формі.
 

У заяві про перегляд судових рішень зазначаються:
 

     1) найменування суду, до якого подається заява;
 

     2) ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, та осіб, які беруть участь у справі, а також їхні номери засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
 

     3) конкретні різні за змістом судові рішення, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах;
 

     4) обґрунтування необхідності перегляду судових рішень у зв'язку з ухваленням рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява подана на підставі, встановленій пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу;
 

     5) вимоги особи, яка подає заяву;
 

     6) у разі необхідності - клопотання;
 

     7) перелік матеріалів, які додаються.
 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Заява підписується особою, яка її подає, або її представником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження.
 

Порядок подання заяви про перегляд судових рішень

Заява про перегляд судових рішень подається до Верховного Суду України через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

 

До заяви додаються:
 

     1) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;
 

     2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
 

     3) копії різних за змістом судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах;
 

     4) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копії такого рішення в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, - у разі подання заяви про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу.

 

 До заяви додається документ про сплату судового збору.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

 

За подання і розгляд заяви на підставі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судо судовий збір не сплачується.


Залишення заяви без руху, її повернення

 

Після надходження заяви до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу.

У разі встановлення, що заяву подано без додержання відповідних вимог заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути.
 

 Заява повертається заявнику, якщо:
 

     1) заявник не усунув недоліки протягом установленого строку;
 

     2) заяву подано особою, яка не має права на подання такої заяви;
 

     3) заяву підписано від імені особи, яка не має повноважень на ведення справи;
 

     4) є ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про відмову у допуску справи до провадження за наслідками її розгляду, прийнята з аналогічних підстав.
 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

 

Повернення заяви з підстав, зазначених у частині четвертій цієї статті, не перешкоджає повторному зверненню у випадку належного оформлення заяви або з інших підстав ніж ті, що були предметом розгляду.

 

Повноваження Верховного Суду України

                За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду приймається одна з таких постанов:
 

     1) про повне або часткове задоволення заяви;
 

     2) про відмову в задоволенні заяви.
 

Судді, які не погоджуються з постановою, можуть висловити окрему думку, що додається до постанови.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

 

Постанова Верховного Суду України є остаточною і може бути оскаржена тільки на підставі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.