flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами

 ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

Перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами 

     

Підстави перегляду

Рішення або ухвала суду, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, а також судовий наказ можуть бути переглянуті у зв'язку з нововиявленими обставинами.
 

Підставами для перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами є:

 

1)      істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;

2)      встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;

  2-1) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення; 

     3) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду;

     4) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане.
 

Строк подання заяв про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами

Заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами можуть бути подані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, протягом одного місяця з дня встановлення обставини, що є підставою для перегляду.

 

     При цьому заява про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами з підстави  істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи може бути подана не пізніше трьох років з дня набрання судовим рішенням законної сили.  

 

Строк для подання заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами обчислюється:

1)    у випадках істотних для справи обставин, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи,

- з дня встановлення обставин, що мають істотне значення для справи;

 2) у випадках встановлення вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновока експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення; або встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення

- з дня, коли вирок у кримінальному провадженні набрав законної сили;

 

     3) у випадках скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду

- з дня набрання законної сили судовим рішенням, яким скасовано судове рішення, що стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, які підлягають перегляду;
 

     4) у випадках  встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане

- з дня ухвалення Конституційним Судом України відповідного рішення.
 

Суди, що здійснюють перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами

Рішення, ухвала суду чи судовий наказ переглядаються у зв'язку з нововиявленими обставинами судом, який ухвалив рішення, постановив ухвалу або видав судовий наказ.
 

Ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції, якою було відхилено скаргу на рішення суду першої чи апеляційної інстанції, в разі перегляду рішення чи ухвали у зв'язку з нововиявленими обставинами втрачає законну силу.
 

Форма і зміст заяви

Заяви про перегляд рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами за формою і змістом повинні відповідати вимогам цього Кодексу щодо оформлення заяв до суду першої інстанції.


 

У заяві зазначаються:
 

     1) найменування суду, якому адресується заява;
 

     2) ім'я (найменування) особи, яка подає заяву, місце її проживання чи місцезнаходження;
 

     3) інші особи, які брали участь у справі;
 

     4) дата ухвалення чи постановлення і зміст рішення, ухвали чи судового наказу, про перегляд яких подано заяву;
 

     5) нововиявлені обставини, якими обґрунтовується вимога про перегляд рішення, ухвали чи судового наказу, і дата їх відкриття або встановлення;
 

     6) посилання на докази, що підтверджують наявність нововиявлених обставин.
 

     3. До заяви додаються її копії відповідно до кількості осіб, які брали участь у справі, а також документ про сплату судового збору.

 

Залишення заяви про перегляд за нововиявленими обставинами без руху

 

Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, яка не оформлена згідно відповідних вимог залишається без руху з наданням строку для усунення відповідних недоліків. 

 

Розгляд заяви

Заява про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами розглядається у судовому засіданні.

 

Розгляд заяви здійснюється судом за правилами, встановленими Цивільним процесуальним кодексом України для провадження у суді тієї інстанції, яка здійснює перегляд. Розглянувши заяву, суд може скасувати судове рішення, що переглядається, і прийняти нове судове рішення або залишити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами без задоволення.

 

Судове рішення за наслідками провадження за нововиявленими обставинами може бути оскаржено в порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України для оскарження судових рішень суду відповідної інстанції. З набранням законної сили новим судовим рішенням втрачають законну силу судові рішення інших судів у цій справі.