flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Оскарження судових рішень в апеляційному порядку

 ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ

Оскарження судових рішень в апеляційному порядку
 

Право на апеляційне оскарження

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку постанови суду першої інстанції повністю або частково, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

 

 Ухвали суду першої інстанції можуть бути оскаржені в апеляційному порядку окремо від постанови суду повністю або частково у випадках, встановлених цим Кодексом. Заперечення на інші ухвали можуть бути викладені в апеляційній скарзі на постанову суду першої інстанції.
 

Порядок і строки апеляційного оскарження

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.


                Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

 

                Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 Кодексу адміністративного судочинства України, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

 

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. У разі якщо ухвалу було постановлено в письмовому провадженні або згідно з частиною третьою статті 160 цього Кодексу, або без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.


 
Вимоги до апеляційної скарги
 

 Апеляційна скарга подається у письмовій формі.
 

В апеляційній скарзі зазначаються:
 

     1) найменування адміністративного суду апеляційної інстанції, до якого подається скарга;
 

     2) ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає апеляційну скаргу, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
 

     3) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, до суду апеляційної інстанції;
 

     4) обґрунтування вимог особи, яка подала апеляційну скаргу, із зазначенням того, у чому полягає неправильність чи неповнота дослідження доказів і встановлення обставин у справі та (або) застосування норм права;
 

     5) у разі необхідності - клопотання особи, яка подає апеляційну скаргу, про витребування нових доказів, про виклик свідків тощо;
 

     6) перелік матеріалів, які додаються.
 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

 

В апеляційній скарзі зазначається, чи бажає особа взяти участь у судовому засіданні суду апеляційної інстанції, чи просить суд розглянути справу за її відсутності.

 

Якщо в апеляційній скарзі наводяться нові докази, які не були надані суду першої інстанції, то у ній зазначається причина, з якої ці докази не були надані.


                Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або її представником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження, якщо цей документ не подавався раніше. В апеляційній скарзі зазначається дата її подання.


                До апеляційної скарги додаються її копії відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі. До апеляційної скарги додається документ про сплату судового збору, а також копії доданих до неї письмових матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

 

 

Залишення апеляційної скарги без руху, відмова у відкритті провадження, повернення апеляційної скарги

 

 Апеляційна скарга залишається без руху у разі:

- неналежного оформлення;

- у разі несплати суми судового збору;

- у випадку, якщо вона подана після закінчення строків і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

 

При цьому протягом тридцяти днів з моменту отримання ухвали про залишення апеляційної скарги без руху особа має право звернутися до суду апеляційної інстанції з заявою про поновлення строків або вказати інші підстави для поновлення строку.

 

                Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку апеляційного оскарження будуть визнані неповажними, суддя-доповідач відмовляє у відкритті апеляційного провадження.


 

                Суддя-доповідач відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі також у випадках, якщо:
 

     1) справа не підлягає апеляційному розгляду у порядку адміністративного судочинства;
 

     2) є ухвала про закриття апеляційного провадження у зв'язку з відмовою особи від апеляційної скарги;
 

     3) є ухвала про відмову у задоволенні апеляційної скарги цієї особи або про відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою;

 

4) апеляційна скарга прокурора, органу державної влади, органу місцевого самоврядування чи іншого суб'єкта владних повноважень подана після спливу одного року з моменту оголошення оскаржуваного судового рішення.

 

 

Повноваження суду апеляційної інстанції
за наслідками розгляду апеляційної скарги на
постанову суду
 

За наслідками розгляду апеляційної скарги на постанову суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право:
 

     1) залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову суду - без змін;
 

     2) змінити постанову суду;
 

     3) скасувати її та прийняти нову постанову суду;
 

     4) скасувати постанову суду і залишити позовну заяву без розгляду або закрити провадження у справі;
 

     5) визнати постанову суду нечинною і закрити провадження у справі.
 

 

Повноваження суду апеляційної інстанції за
наслідками розгляду апеляційної скарги на
ухвалу суду
 

 За наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право:
 

     1) залишити апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу суду - без змін;
 

     2) змінити ухвалу суду;
 

     3) скасувати ухвалу суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду; 

     4) скасувати ухвалу суду і залишити позовну заяву без розгляду або закрити провадження у справі;
 

     5) визнати ухвалу суду нечинною і закрити провадження у справі;
 

     6) скасувати ухвалу суду і постановити нову ухвалу.

 

Судові рішення суду апеляційної інстанції

 Розглянувши апеляційну скаргу, суд апеляційної інстанції постановляє ухвалу в разі:
 

     1) залишення апеляційної скарги без задоволення, а судового рішення - без змін;
 

     2) зміни ухвали суду першої інстанції;
 

     3) скасування судового рішення і постановлення нової ухвали;
 

     4) скасування судового рішення і залишення позовної заяви без розгляду або закриття провадження у справі;
 

     5) визнання судового рішення нечинним і закриття провадження у справі;
 

     6) скасування ухвали суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції.

 

 Суд апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги може своєю постановою змінити постанову суду першої інстанції або прийняти нову постанову, якими суд апеляційної інстанції задовольняє або не задовольняє позовні вимоги.