flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Оскарження судових рішень в цивільних справах

 ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

Оскарження рішень в апеляційному порядку

 

Право апеляційного оскарження

                Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково.

 

                Ухвала суду першої інстанції оскаржується в апеляційному порядку окремо від рішення суду у випадках, передбачених статтею 293 Цивільного процесуального кодексу України.


 

Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду

                Окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції щодо:


 

     1) відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу або скасуванні судового наказу;
 

     2) забезпечення позову, а також щодо скасування забезпечення позову;

     3) повернення заяви позивачеві (заявникові);
 

     4) відмови у відкритті провадження у справі;
 

     5) відкриття провадження у справі з недотриманням правил підсудності;
 

     6) передачі справи на розгляд іншому суду;
 

     7) відмови поновити або продовжити пропущений процесуальний строк;
 

     8) визнання мирової угоди за клопотанням сторін;
 

     9) визначення розміру судових витрат;
 

     10) внесення виправлень у рішення;
 

     11) відмови ухвалити додаткове рішення;
 

     12) роз'яснення рішення;

 

     13) зупинення провадження у справі;
 

     14) закриття провадження у справі;
 

     15) залишення заяви без розгляду;
 

     16) залишення заяви про перегляд заочного рішення без розгляду;
 

     17) відмови у відкритті провадження за нововиявленими обставинами;

    

    18) видачі дубліката виконавчого листа;


 

     19) поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання;
 

     20) відстрочки і розстрочки, зміни чи встановлення способу і порядку виконання рішення;
 

     21) тимчасового влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу;
 

     22) оголошення розшуку відповідача (боржника) або дитини;
 

     23) примусового проникнення до житла;
 

     24) звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках;
 

     24-1) тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України;
 

     25) заміни сторони виконавчого провадження;
 

     26) визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами;
 

     27) рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби;
 

     28) повороту виконання рішення суду;

 

     28-1) виправлення помилки у виконавчому листі або визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню;
 

     29) відмови в поновленні втраченого судового провадження;
 

     30) звільнення (призначення) опікуна чи піклувальника;
 

     31) відмови у відкритті провадження у справі про скасування рішення третейського суду;
 

     32) повернення заяви про скасування рішення третейського суду;
 

     33) повернення заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду.
 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

 

 Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду. У разі подання апеляційної скарги на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, суд першої інстанції повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню.

 

                У разі подання апеляційної скарги на ухвали суду першої інстанції, передбачені пунктами 2, 7, 9, 18-30 переліку ухвал, які оскаржують окремо від рішення до апеляційного суду передаються лише копії матеріалів, необхідних для розгляду скарги. У разі необхідності апеляційний суд може витребувати також копії інших матеріалів справи.


 
               Подання апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції не перешкоджає продовженню розгляду справи цим судом.

 

Строки апеляційного оскарження

 

                Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

 

                Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

 

Форма і зміст апеляційної скарги

     Апеляційна скарга подається у письмовій формі.
 

     В апеляційній скарзі мають бути зазначені:
 

     1) найменування суду, до якого подається скарга;
 

     2) ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження;
 

     3) ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання або місцезнаходження;
 

     4) рішення або ухвала, що оскаржуються;
 

     5) в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність установлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин);
 

     6) нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції;
 

     7) клопотання особи, яка подала скаргу;
 

     8) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.
 

     ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

 

Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або представником такої особи.
 

                До апеляційної скарги, поданої представником, має бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо ці документи раніше не подавалися.
 

                 До апеляційної скарги додаються копії скарги та доданих письмових матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

 

 


 

Порядок подання апеляційної скарги


 

                Апеляційна скарга подається апеляційному суду через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.


 

Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова відкриття провадження

   


Апеляційна скарга залишається без руху у разі:

- неналежного оформлення;

- у разі несплати суми судового збору;

- у випадку, якщо вона подана після закінчення строків і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними.

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!

Протягом тридцяти днів з моменту отримання ухвали особа має право звернутися до апеляційного суду з заявою про поновлення строків або вказати інші підстави для поновлення строку.

 

     Суддя-доповідач відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі також у випадках, якщо:
 

     1) справа не підлягає апеляційному розгляду у порядку цивільного судочинства;
 

     2) є ухвала про закриття апеляційного провадження у зв'язку з відмовою особи від апеляційної скарги;
 

     3) є ухвала про відмову у задоволенні апеляційної скарги цієї особи або про відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою;

 

 4) не подано особою заяву про поновлення строків в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку апеляційного оскарження будуть визнані неповажними;

 

 5) незалежно від поважності причини пропуску строку апеляційного оскарження, якщо апеляційна скарга прокурора, органу державної влади чи органу місцевого самоврядування подана після спливу одного року з моменту оголошення оскаржуваного судового рішення.

 

Повноваження апеляційного суду

     За наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції апеляційний суд має право:

 

1)        постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без змін;

 

2)        скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних вимог;

 

3)        змінити рішення;


 

     4) постановити ухвалу про скасування рішення суду першої інстанції і закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду.


За наслідками розгляду скарги на ухвалу суду першої інстанції апеляційний суд має право:

 

1)        постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення ухвали без змін;

 

2)        скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу;
 

3)        змінити ухвалу;

 

     4) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції. 

     

За наслідками розгляду скарги на судовий наказ апеляційний суд має право:
 

     1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення судового наказу без змін;
 

     2) постановити ухвалу про скасування судового наказу та роз'яснити, що заявлені стягувачем вимоги можуть бути розглянуті в позовному провадженні з додержанням загальних правил щодо пред'явлення позову;

 

3)змінити судовий наказ.


 

    ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

 

Ухвала апеляційного суду про відхилення апеляційної скарги на судовий наказ і залишення судового наказу без змін є остаточною і оскарженню не підлягає.